guarantee

Do you have a question about the guarantee of the items you have purchased? You will find the frequently asked questions below. Is your question not answered on this page? Feel free to contact our Consumer Care Department. We are glad to help you!

Wettelijke garantie is de garantie dat het artikel datgene doet, wat jij als consument in alle redelijkheid mag verwachten. Voldoet het product niet, dan zijn wij als verkoper verplicht het artikel te repareren, te vervangen of de koopprijs terug te betalen. Echter is er geen wettelijke termijn aan deze garantie verbonden, omdat het per artikel verschillend is wat je als consument mag verwachten.

Wil je meer weten over garantievoorwaarden? Op de website van ConsuWijzer lees je wat je rechten zijn als consument.